investlife.hu » Szolgáltatásaink » Tanácsadás

Tanácsadási üzletág

A korábban már megszokott magas színvonalú cégértékeléseken túl vállaljuk a cégek teljes körű átvilágítását, közép és hosszú távú üzleti stratégia kidolgozását, valamint a stratégiára alapozott változási program összeállítását, igény szerint a projektek vezetését:
- üzleti, informatikai és szervezeti stratégiák integrált kezelése,
- változásmenedzsment, BPR.

Az átvilágítás során áttekintjük a piaci lehetőségeket, a cég üzleti és a hozzá kapcsolódó informatikai folyamatait. A kívánatos stratégia függvényében javaslatot teszünk az üzleti folyamatok újraszervezésére (BPR) valamint az informatikai rendszerek szükséges változtatására, korszerűsítésére is.

Cégértékelés

Az InvestLife Zrt. a cégértékelések során az adott üzleti terület sajátosságainak megfelelő módszereket alkalmazza, a konzervatív cégérték becslésektől a befektetői értékítélet-alapú eljárásokon át a tőkeköltség-alapú vállalatértékelésekig. A több szempontú értékelési metodikák eredményeit érzékenység vizsgálatokkal ütköztetjük, ami alapján a potenciális befektetők objektív képet kaphatnak a vállalat értékéről, lehetőségeiről és a kockázati tényezőkről.
Befektetési lehetőségekhez kapcsolódóan elemzéseinket kiegészítjük a vizsgálandó cég üzleti folyamatainak és informatikai hátterének kritikai vizsgálatával, mely alapján a befektető megtervezheti a tulajdonosváltás utáni első lépéseit. Elemzésünk alapján láthatóvá válnak a vállalat értéknövelési lehetőségei.

Stratégia építés, változás menedzsment

Cégének vezetésével közösen legmegfelelőbb módszerek és modellek segítségével kialakítjuk vállalata új üzleti stratégiáját, és részletesen meghatározzuk a stratégiaváltáshoz szükséges lépéseket. Felmérjük üzleti folyamataiban és informatikai rendszerében rejlő lehetőségeket és összeegyeztetjük ezeket az új stratégiai irányvonallal. Kiemelten foglalkozunk a környezet, a versenyhelyzet, a pénzügyi helyzet, a stratégia, a szervezet, a szervezeti kultúra, a vezetés stb. elemzésével és az adekvát helyzetfelmérési, átvilágítási, diagnosztikai, elemzési módszerek, technikák, modellek (portfólió-technikák, SWOT, benchmarking, Balanced Score Card stb.) kiválasztásával. Az adott feladat vagy felmerülő probléma megoldása során a leghatékonyabban alkalmazható megközelítéseket, módszereket alkalmazzuk: szervezetalakítás, szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra alakítása, stratégia kidolgozása, változtatása, a szervezet stratégia kultúra összehangolása, válságmenedzselés, BPR (business process reengineering), TQM, tanuló vállalat, outsourcing, stratégiai szövetségek, a változások irányítása, emberi erőforrás fejlesztése, alapvető képességek kihasználása stb.